Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: www.odtahpoprad.sk

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Zaslanie mailu

Pri zaslaní mailu na dresu xxferdoxx@gmail.com budú Vaše osobné údaje spracovane pre účely za dohodou o poskytovaní našich služieb.

Súbory cookies

Súbory cookies na našej webovej stránke nespracovávame.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše osobné údaje sú určené výlučne len pre nás a nezdieľame ich s nikým.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri zaslaní mailu na našu adresu xxferdoxx@gmail.com, budú Vaše osobné údaje spracované 30 dní. Potom budú vymazané.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak ste napísali mail na adresu xxferdoxx@gmail.com, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov.

Kam posielame vaše údaje

Vaše osobné údaje neposielam ďalej ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Ako chránime vaše údaje

Vaše osobné údaje sú bezpečne uložené v našej mailovej schránke a po 30 dní sú vymazané.

Aké máme procesy pri úniku dát

V prípade, že dôjde k zisteniu, že došlo k úniku osobných údajov z našich webových stránok, nahlasujeme únik takýchto osobných údajov na úrade na ochranu osobných údajov  prostredníctvom oznamovacieho formulára na stránkach úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach

Z akých tretích strán získavame údaje

Nezískavame údaje zo žiadnych tretích strán.